Opis Serialu

Fabuła skupia się na losach fikcyjnego oddziału podziemia antykomunistycznego. Akcja rozpoczyna się w 1944 roku na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Życie postaci oparte jest na prawdziwych biografiach m.in. Zapory, Łupaszki, Józefa Kurasia, Anatola Radziwonika, Rafała Gan-Ganowicza. Oddział partyzancki, którego szlak bojowy jest osią fabuły, pozostał na Kresach Wschodnich („za kordonem”) i w obronie Polaków stoczy walki z NKWD, następnie przedrze się na terytorium „Polski lubelskiej”, gdzie decyzją dowódcy zostanie zdemobilizowany. Denuncjacje i aresztowania zmuszą jednak żołnierzy do ponownego przejścia do konspiracji i walki przeciw UB i KBW. Oddział przejdzie na tzw. ziemie odzyskane – skąd bohaterowie przedostaną się na Zachód, by dalej walczyć z komunizmem.
Więcej o serialu (aktorzy, reżyseria)