Opis Serialu

"Daleko od noszy" jest parodią polskich realiów szpitalnych i kładzie nacisk na relacje w obrębie zespołu medycznego i stosunek pracowników placówki do pacjentów. Postępowanie ordynatora Zygmunta (Mariana) Łubicza z personelem uosabia feudalne stosunki w polskiej służbie zdrowia, mobbing i wszechwładzę kadry kierowniczej. Pomimo dużego przerysowania zarówno postaci, jak i sytuacji serial wydaje się oddawać społeczną percepcję stanu polskich szpitali oraz mentalności części personelu medycznego. [Wikipedia]
Więcej o serialu (aktorzy, reżyseria)