Opis filmu

Umierający mężczyzna wraca pamięcią do najważniejszych momentów z własnego życia. Wspomina dzieciństwo, matkę, a także przywołuje epizody z historii rodziny. Narracja łamie zasady chronologii i składa się głównie z samych retrospekcji. Oryginalna poetyka filmu podkreśla jego niezwykłą siłę wyrazu. Jest to jeden z najbardziej osobistych filmów Andrieja Tarkowskiego, rosyjskiego mistrza kina artystycznego. To spowiedź z własnego życia. W filmie cytuje wiersze swego ojca Arsienija Tarkowskiego (Oleg Jankowski).
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)