Opis filmu

Wyprzedzona przez Stany Zjednoczone i Chiny, Europa stara się nadążyć w szalonym wyścigu o sztuczną inteligencję. Dowodem na to może być chociażby rosnącą liczbą start-upów specjalizujących się w tej dziedzinie. Jakie jest i będzie miejsce dla sztucznej inteligencji w naszym społeczeństwie? Podczas gdy przedsiębiorcy walczą o wsparcie inwestorów w konkurowaniu z gigantami, technologia ta nadal rodzi wiele pytań, zwłaszcza pod względem etycznym. Ten film dokumentalny oddaje głos ekspertom, którzy ukazują ogromne zmiany, jakie sztuczna inteligencja (już) wprowadziła w naszym codziennym życiu, oraz wysiłki na rzecz jej etycznego uregulowania.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)