Opis filmu

Twórcy obrazu zrealizowanego w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, omawiają wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Skupiają się na charakterystyce polskiego społeczeństwa żyjącego wówczas w trzech zaborach. Prezentują postawy, działania i wybory polityczne Polaków w obliczu wojny, która rozbudziła nadzieję na poprawę ich położenia. W filmie wykorzystano materiały archiwalne, które zostały połączone z inscenizacjami.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)