Opis filmu

Rainer Voss, były niemiecki bankier, wspomina o swoich latach pracy w wiodących na świecie korporacjach bankowych. Opowiada o życiu pracownika, który musi stawiać czoła etycznym dylematom i łączeniu kariery z życiem prywatnym. Dzieli się także wiedzą na temat działania rynku finansowego i recesji.  
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)