Opis filmu

Żołnierze garnizonu na Westerplatte pod dowództwem majora Sucharskiego z najwyższym heroizmem stawiają opór przeważającym siłom niemieckim.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)