Opis filmu

Grupa aktywistów ryzykuje życiem, walcząc o prawa osób LGBT+ w Czeczenii.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)