Opis filmu

1939 rok. Warszawscy aktorzy teatralni przygotowują kolejny spektakl. Wybuch wojny przerywa życie kulturalne. Gdy podczas okupacji teatr otwiera się ponownie, artyści angażują się w działalność podziemną. Zamierzają dokonać zamachu na wpływowych nazistów. Tylko jak wymknąć się po akcji z miasta?
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)