Opis filmu

Między innymi w Las Vegas starsi ludzie uważani są za niekompetentnych, starych i nieświadomych. Są oni usuwani z własnych domów, odurzani i przenoszeni do domów opieki wbrew woli. Ich autonomia zostaje skradziona, godność zniszczona, a oszczędności życia stopniowo zagrabione - wszystko bez ich zgody. To wielomilionowe oszustwo jest popełniane przez kuratorów, którzy mieli chronić tych najsłabszych.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)