Opis filmu

Marząc o lepszym życiu, niezamożna prostytutka przecina ścieżki z bogatym dziedzicem firmy, który został przekształcony w dziecko przez swojego złego wuja.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)