Opis filmu

W "Siedmiu ostatnich słowach Chrystusa na krzyżu" Haydn we wstrząsający sposób przedstawił za pomocą muzyki sytuację człowieka skazanego na śmierć. Oratorium napisał na zamówienie andaluzyjskiego księdza. Pierwsze wykonanie miało miejsce w Wielki Piątek 1787 r. w Kadyksie. Każda część jest skomponowana do jednej z siedmiu wypowiedzi Jezusa na krzyżu zapisanych w historii Męki Pańskiej ("Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", "Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju", "Niewiasto, oto twój syn; oto twoja matka", "Eli, Eli, lema sabachthani?" – "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?", "Pragnę", "Dokonało się" i "Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego").

Dla Jurowskiego ważne są odniesienia do teraźniejszości. Zaprosił sześciu kompozytorów, aby każdy z nich skomponował krótki utwór orkiestrowy, który - podobnie jak Haydn w swoich "Siedmiu ostatnich słowach..." - potępia przemoc, zniszczenie i ucisk. Wszyscy pochodzą z krajów, w których ludzie są na nie narażeni, takich jak Ukraina, Iran czy Białoruś. Kompozycje zostały premierowo wykonane w ramach koncertu, który odbył się w berlińskiej Filharmonii w kwietniu 2023 r.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)