Opis filmu

Amadi, muzyk z Lagos w Nigerii, przybywa do São Paulo w Brazylii z misją: zlokalizować swojego brata, Ikennę, który niedawno zerwał wszelkie więzi z rodziną - stając się, jak mówią Igbo, „zagubionym w okresie przejściowym” - i przywieź go z powrotem do Nigerii. Amadi, który zawsze był bardziej wyluzowany i beztroski, w przeciwieństwie do bardziej obiektywnej osobowości Ikenny, musi stanąć na wysokości zadania, aby nie frustrować swoich rodziców, a także z powodów egoistycznych: martwi się, że jeśli Ikenna nie zostanie znaleziona, płaszcz starszego brata zostanie mu pozostawiony, a wraz z nim odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. W Brazylii Amadi podąża śladami pozostawionymi przez Ikennę w tym obcym miejskim krajobrazie: dowiaduje się, że jego brat nie jest wybitnym profesorem matematyki, za jakiego został przedstawiony, ale w rzeczywistości wymyślił skomplikowaną i niemal złudzoną serię planów gromadzenia bogactwa w Brazylii, które obejmują między innymi rzekome odkrycie statystycznych zasad hazardu na wyścigach konnych. Powoli Amadi zamyka się w swoim bracie, zawsze znajdując się o krok z tyłu, zmuszając do konfrontacji z pozostałościami swojej obecności w coraz bardziej złowieszczym otoczeniu podziemi. Zachwyt Amadiego tym obcym krajem, a także gorzkie uczucia, jakie żywi w stosunku do swojego brata, że ​​zawsze jest wybrańcem, koncentrują się na Emilii, byłej kochance z Brazylii Ikenny, która stanowi kuszącą wymówkę dla Amadiego, by zignorował swoje zadanie i zaczął wyobrażać sobie życie w tej dziwnej obcej krainie. Wreszcie, w obliczu konkretnej możliwości spotkania się z przygnębionym teraz rodzeństwem.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)