Opis filmu

W tym klasycznym filmie koncertowym z 1979 roku niezapomniany Richard Pryor dzieli się swoimi przemyśleniami na temat rasy, policji i... samego siebie.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)