Opis filmu

Klimat świata się zmienia. Zamiast pokazywać najgorsze, co może się wydarzyć, dokument ten koncentruje się na ludziach sugerujących rozwiązania i ich działania.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)