Opis filmu

Rok 1564. Rządzona przez katolickich Habsburgów Flandria otwarcie skłania się ku kalwinizmowi i żąda autonomii. Filip II Hiszpański wprowadza politykę terroru wobec innowierców - wokół szaleje inkwizycja. W tym czasie Pieter Bruegel (Rutger Hauer), na zamówienie bankiera i kolekcjonera dzieł sztuki z Antwerpii, Nicolaesa Jonghelincka (Michael York), maluje 'Drogę na Kalwarię'. W centralnym miejscu obrazu znajduje się młyn wzniesiony na skale, zaś w dole pojawiają się przedstawiciele różnych stanów i warstw społecznych, zajęci swoimi codziennymi sprawami. Wokół domów bawią się dzieci, handlarze przygotowują towary na sprzedaż, inni zajmują się posiłkiem, piciem wina, tańcem i miłością. Tylko Maria (Charlotte Rampling) rozpacza nad losem syna. Hiszpańscy siepacze prowadzą Jezusa na miejsce kaźni. Gdy ten upada pod ciężarem krzyża, nikt z tłumu tego nie zauważa. Droga Krzyżowa staje się tylko elementem pejzażu, który obserwuje młynarz (Marian Makula)... Filmowa próba współczesnego...
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)