Opis filmu

Czwórka przyjaciół żyje w okresie dojrzewania między autostradami i pastwiskami na obrzeżach miasta. Pod koniec ich podstawowej edukacji pojawia się pytanie: Co będą robić w przyszłości?
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)