Opis filmu

O tym miejscu słyszeli wszyscy: Czarnobyl. Miasto, w pobliżu którego doszło do największej katastrofy atomowej w historii ludzkości. Z obszarem tym związanych jest wiele legend i mitów. A jak wygląda naprawdę? Dokument Czarnobyl - wstęp wzbroniony pokazuje Czarnobylską Strefę Wykluczenia prawie 30 lat po katastrofie. W roli przewodnika po tym niezwykłym terenie występuje dziennikarz i eksplorator Jacek Podemski.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)