Opis filmu

Fabuła filmu skupia się na synu kaznodziei, który zostaje zmuszony do uczestniczenia we wspieranym przez Kościół programie mającym na celu „nawrócenie” go z homoseksualizmu.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)