Opis filmu

Obraz powstał dzięki prywatnym materiałom dźwiękowym, fotograficznym i filmowym nigdy wcześniej niepublikowanym. Film ukazuje historię Beksińskich, która zaczyna się w Sanoku, przedstawia skomplikowane relacje między członkami tej niezwykłej rodziny.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)