Opis filmu

Marion (Valeria Bruni Tedeschi) i Gilles (Stéphane Freiss) w ponurych nastrojach podpisują w obecności prawnika akt rozwodowy. Idą następnie do hotelowego pokoju i po raz ostatni brutalnie się kochają, a potem kłócą. Ze słów i zachowania Gillesa wynika, że podejmuje jeszcze desperacką próbę ratowania swojego małżeństwa. Następnie prezentowane są kolejne retrospekcje, jest to pięć epizodów, które ilustrują najważniejsze wydarzenia ze wspólnego życia tych dwojga ludzi. Przedstawiane są one w kolejności od końca. Poza rozwodem jest to fragment ich codziennego życia, narodziny syna (kiedy to Gilles zostawia żonę samą w szpitalu i wyłącza telefon), ślub oraz pierwsze spotkanie. Takie specyficzne przedstawienie wydarzeń to próba odnalezienia przyczyny rozpadu małżeństwa.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)