Opis filmu

Film stanowi intymny portret miasta i jego mieszkańców. Pokazuje ludzi w nowojorskim metrze, którzy mówią o swoim życiu, pasjach, nadziejach, marzeniach – spełnionych i czekających na spełnienie. To, co wyłania się z ich emocjonalnych opowieści, nie daje nam spokoju w XXI wieku.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)