Opis filmu

Porozumienie opozycji z komunistami przy Okrągłym Stole w 1989 roku doprowadziło do demokratycznych wyborów i stało się początkiem przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w kraju. Michał Bielawski wykorzystuje archiwalne materiały, zarówno te oficjalne, jak i podziemne, by przedstawić ówczesny stan ducha Polaków, którym przyszło skonfrontować się z nieznaną wcześniej rzeczywistością.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)