Opis filmu

Film o pewnym epizodzie z Wojny Burskiej. Majorowi Morantowi i jego oddziałowi wyznaczono zadanie stosowania takich samych metod walki jak Burowie - partyzantka, zabijanie jeńców itp. Kiedy przychodzi pokój, stają się kozłami ofiarnymi na ołtarzu Imperium.
Więcej o filmie (aktorzy, reżyseria)